Výběr hotovosti a výdej členských průkazů v infocentru13.1.2022
Členské příspěvky a zálohy na zájezdy pro rok 2022 bude možné uhradit v Turistickém informačním centru v Novém Jičíně
v pondělí 17.1.2022 od 16:00 do 16:30 hod.
Zároveň si můžete přijít vyzvednout nové členské průkazy.

- výbor odboru -
Pozvánka na výroční členskou schůzi9.1.2022

Srdečně zveme všechny stávající členy odboru i nové zájemce o členství - stačí jen vyplnit přihlášku.

Pozvánka VČS

Výše členských příspěvků je uvedena v sekci členské příspěvky.

-výbor odboru-
Členské příspěvky na rok 202218.12.2021
Milí turisté,

v roce 2022 dojde v KČT k úpravě struktury členství a bonusů poskytovaných pro jednotlivé úrovně. U základního členství se jedná o navýšení o 10 Kč u kategorií senior a junior. Zároveň jsou omezeny poskytované výhody. Přehled jednotlivých úrovní a výhod včetně výše členských příspěvků najdete zde:

Příspěvky můžete uhradit převodem na účet - č.ú.: 2601552176/2010, variabilní symbol: 2022, jako zprávu pro příjemce uveďte jména osob, za které platíte. Úhradu proveďte do 31.1.2022. Platba v hotovosti po dohodě u manželů Čejkových.

výbor odboru
Kompletní plán akcí na rok 20221.12.2021
Dokončili jsme přípravu plánu akcí na rok 2022. Najdete ho na našich webových stránkách v sekci Plán akcí.
Verze pro tisk je zde.

Tak neváhejte a pojeďte s námi a pozvěte i své přátele...


-výbor odboru-
Nový vícedenní zájezd na rok 202213.11.2021
Rozšířili jsme nabídku vícedenních zájezdů o akci "Velikonoční zájezd - Kutnohorsko a Kolínsko".
Bližší informace včetně termínu platby zálohy najdete v Plánu akcí.

-výbor odboru-